Televizija Šibenik d.o.o. Redakcija: 022/ 218-081

Predstavljen novi ravnatelj JU Športski objekti

Mijenjali smo uvjete sistematizacije da bi se na natječaj moglo javiti što više mladih ljudi i nije istina da smo natječaj namještali za Andriju Španju, kazao je Ante Tanfara, predsjednik Upravnog vijeća Javna ustanova Športski objekti Šibenik.